Rețelele Privirii

Image
Image
Collage

Platforma Rețelele Privirii propune accesibilizarea online a Arhivei Etnologice a Muzeului Țăranului Român

Te invităm să explorezi colecțiile arhivei MȚR într-o formulă participativă, născută deopotrivă din nevoia instituțională de a organiza un depozit arhivistic aflat în continuă creștere și din dorința-manifest de a implica activ publicul în „viața” arhivei, pentru cunoașterea ei împreună.

Ne dorim să arătam potențialul obiectului de arhivă sub formă de document vizual, sonor sau grafic. Mizăm pe relevanța studierii materialității artefactului pentru generarea de conținut.

În platforma noastră, imaginea nu este tradusă prin text, sunetul nu este ilustrat prin imagine, imaginea nu însoțește amorf o idee deja stabilită, documentul scris nu domină imaginea ori sunetul. Dimpotrivă, prezentarea artefactelor în complexitatea practicilor și sensurilor ce le-au construit completează sau chiar modifică narativul deja existent.

Nu folosim imaginea ca ilustrație, ci o arătăm ca obiect care cuprinde în sine atât conținutul, cât și contextul în care a fost creată.

Procedăm astfel pentru toate colecțiile din arhiva fizică, indiferent de tipul de suport. Prin digitalizare, artefactul se transformă în obiect digital. Expunerea acestuia în cadrul platformei - construită pe un model de curatoriat digital participativ - presupune un proces de mediere tehnologică: astfel, clișeul este redat pozitiv, iar textul, sunetul sau imaginea în mișcare sunt redate fragmentar. Colecțiile sunt expuse fără prelucrări digitale – cu excepția cazurilor (rare) în care calitatea tehnologiilor analogice de captare face indescifrabil conținutul în mediul online.

Image
Image
Collage

Indiferent de forma sa, artefactul este arhivat prin prisma unei totalități: de cine și în ce fel a fost creat, când și în ce scop, care au fost tehnologiile utilizate, cum și în ce context a ajuns în Arhiva Etnologică. Ansamblul numeroaselor conexiuni create între obiectele digitale din platformă urmează această abordare.

Totodată, considerăm că sistemul de relații stabilite între tipuri diferite de documente este relevant nu doar în contextul proiectului de faṭă, ci și pentru înțelegerea momentului prezent.

Lansăm etapa pilot a platformei Rețelele Privirii prin publicarea integrală a colecției Aurel Bau(c)h.

Conexiunile create între colecția Bauh și alte fonduri din arhivă facilitează înțelegerea legăturilor intre trecutul, prezentul și viitorul muzeului și dezvăluie natura relației creator – artefact – privitor în timp. Utilizarea numeroaselor tehnologii de reprezentare și implicațiile pe care acestea le au asupra modalităților de arhivare fizică și digitală întrețes în spațiul temporal al arhivei domenii precum istoria fotografiei, sociologia sau istoria perioadei recente.

În interiorul acestei rețele, toate tipurile de documente – grafice, audio, video – suportă o interogare continuă la care te invităm să participi.

Privirea

A se privi ochi în ochi presupune o comunicare directă prin intermediul văzului sensibil.

Image

identificarea cuiva sau a ceva

Image

marcarea unei prezențe de moment

Image

perceperea unei realități interioare

Image

înțelegerea unui adevăr interior,
sugerat de aparențe, dar aflat dincolo de ele

Image

Imaginea fotografică se naşte dintr-o întreagă reţea de priviri care se intersectează, se întrepătrund şi se completează reciproc

Privirea autorului

care-şi alege viitorul subiect şi îl decupează prin intermediul instrumentului / aparatului de captat – un gest autoritar, de luare în posesie;

Image

Privirea subiectului

care-l chestionează pe fotograf, încercând să perceapă care îi sunt intențiile, căutând totodată să se prezinte în postura sa cea mai avantajoasă;

Image
Image
Image

Privirea utilizatorului

care va fi influențat de cultura și sensibilitatea proprie, de modele vremii, de experiența sa trăită.

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image

Privirea curatorului

care folosește artefactele ca elemente morfologice ale discursului său. În sintaxa astfel obținută, pot interveni prescurtări, repetiții, contrageri, dialoguri, exclamații, pauze de suspensie. Se creează astfel sensuri noi, imperceptibile în etapa morfologiei, se nasc în mintea privitorului așteptări, întrebări care-și caută încă răspunsul, sentimente, gânduri, sau atitudini noi.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Arhiva MȚR se construiește ca o invitație la o privire atentă și sensibilă

Oferim prologul unor întâlniri cu locuri, persoane și vremuri diferite, sub semnul unor priviri împreună. Între intenția noastră, în calitate de curatori, și reacțiile privitorilor sperăm să se instaleze un dialog autentic, de folos și îmbogățitor atât pentru arhivă, cât și pentru oameni.

Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român
Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român
Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român
Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român
Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român
Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român
Arhiva Etnologică a Muzeului Țăranului Român