Casete audio
Casete audio

Colecția

Casete audio

În colecția Casete a Arhivei Etnologice sunt inventariate 776 de casete audio. Acestea conțin interviuri și cântece – reprezentând o parte importantă din cercetarea muzeului derulată în perioada 1990 – 2009, iar majoritatea casetelor sunt înregistrate până în anul 2001. Este, așadar, o colecție tânără, care face parte din fondul de cercetare contemporană a Muzeului Național al Țăranului Român.

Colecția s-a născut și a crescut odată cu cercetările de teren realizate în această perioadă.

Conținutul casetelor se împarte între cercetările de etnomuzicologie, respectiv cele non-muzicale. Cele dintâi cuprind muzici și cântece ale ceterașilor, fanfarelor, lăutarilor, cât și interviuri despre viața lor și cum au învățat să cânte. Restul cercetărilor tratează teme diverse și ating subiecte precum colectivizarea, Primul și al Doilea război mondial, viața la sat, obiceiuri și tradiții (nuntă, joc, înmormântare), minorități (meglenoromâni, evrei), prezentări despre muzeologie, copilărie, viața urbană, procesul de lucru al cercetătorilor, colaborări internaționale ș.a. Li se adaugă casete sau copii ale unor CD-uri produse de terți (de exemplu, „O scurtă istorie a românilor” de Neagu Djuvara sau „Musique de Roumanie” de la Musée D’Ethnographie de Genève). Acestea din urmă pot fi consultate fizic în arhivă, dar nu vor fi încărcate on-line, din considerente legale ce țin de protecția drepturilor de autor.

O parte din autorii casetelor sunt:

Speranța Rădulescu, Florin Iordan, Costin Moisil, Mugur Vasiliu, Gabriel Hanganu, Ioana Popescu, Cosmin Manolache, Carmen Mihalache, Vlad Manoliu, Petre Popovăț, Mariana Mardale, Costion Nicolescu, Corina Iosif, Anca Giurchescu, Șerban Anghelescu, Ileana Petrescu, Anca Manolescu, Irina Nicolau, Ciprian Voicilă, J. Cuisinier, Dominique Belkis, Jacques Bouet, Bernard Lortat-Jacob.

Intrările în registru au fost făcute treptat, în timp, de către cercetători și arhiviști, iar stilurile de descriere sunt diverse – de la un singur rând de catalog pentru întreaga casetă, la câte un rând pentru fiecare pistă de pe fața unei casete. Majoritatea înregistrărilor sunt în format mono, adică înregistrări pe un singur canal. Cele câteva înregistrări stereo sunt fie făcute în timpul unor cercetări realizate în parteneriat cu colaboratori străini, fie reprezintă copii ale unor alte documente audio (alte casete sau CD-uri).

Cotele sunt definite de prefixul „Cas” și în registrul arhivistic sunt numerotate de la 1 la 802. Cas 001 a fost înregistrată la data de 16.04.1990, iar caseta 802, în iulie 2009. Durata casetelor variază între 60 și 90 de minute, iar o parte din materialele audio au transcrieri (de mână sau dactilografiate). Casetele sunt însoțite de fișe de casete, care conțin informații despre culegători și „informatori”, cât și detalii despre temele discutate în interviuri și locurile unde au fost publicate fragmente din înregistrări.

Această colecție se află în curs de digitizare.